Sök

Meny

Region Stockholm Storstockholms Lokaltrafik

Det behövs bättre kollektivtrafik i Ursvik

Ersättningsbuss för Tvärbanans Kistagren

SL bör sätta in ersättningsbussar som angör Alvik, Bromma Flyg, Rissne, Stora Ursvik, Kista och Helenelund, eftersom trafiken på Tvärbanans Kistagren är inställd p.g.a. att bygget av banan är fördröjt.

Pengar för detta finns inte enligt SL, men trafiken måste balanseras inom beslutad budget så att linjer med lägre beläggning får utglesad trafik till förmån för överbelastade och strategiska linjer som ersättningstrafik med buss för Tvärbanans Kistagren. En ersättningslinje innan ordinarie trafikstart medför att resmönstret hinner stabilisera sig innan ordinarie trafikstart.

Försening av Tvärbanans Kistagren orsakar problem

Utefter den planerade tvärbanan mellan Ulvsunda Norra och Helenelund är resandeunderlaget mycket stort. Kommunikationerna för resor i banans sträckning är idag mycket dåliga. Det är därför Region Stockholm och kommunerna satsar 4, 9 miljarder kronor, på att bygga banan.

För boende i Ursvik är kommunikationerna ett stort problem. Bussarna som trafikerar Ursvik räcker inte till. Det behövs mer kollektivtrafik i Ursvik. Det bor cirka 6487 personer i Stora Ursvik 2020 och de skall dela på SL-busslinje 504, som går sällan och slutar tidigt. Under högtrafik är bussarna fyllda till bristningsgränsen, vilket ökar risken för smittspridning, speciellt när en pandemi slår till.

Samplanering av bostäder och kollektivtrafik är en nödvändighet. Stora Ursvik skall byggas ut till en stadsdel med 15 000 invånare och 3 934 bostäder och är helt planerad utgående från att tvärbanan fr.o.m 2019 skulle gå på en boulevard rakt genom stadsdelen. Nu är trafikstart planerad till 2022 för Stora Ursvik och till 2023 för Helenelund.

Att resa med SL mellan Bromma Flyg och Kista tar mellan 32 minuter och 62 minuter inklusive väntetid. Minst ett byte behövs på sträckan och för en tillfällig besökare kan det vara svårt att veta vilka linjer och byten som skall väljas.

Invånarna väljer jobb och bostad med tanke på kommunikationerna och de behöver prova och jämföra olika resealternativ. Bl.a. därför kan det ta några år efter en ändring av kommunikationerna innan resmönstret stabiliserat sig.

Anledning till att Tvärbanans Kistagren är försenad

Den främsta anledningen till att Tvärbanans Kistagren nedprioriterats och att SL inte får de pengar som behövs för att upprätthålla nödvändig trafik är att Region Stockholms prestigebygge Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) har blivit många miljarder dyrare än avsett.

Region Stockholm, som är den region i Sverige som har den högsta regionskatten, betalade år 2019 1 miljard kr i utjämningsbidrag till kommuner med mycket lägre regionskatt. Detta ökar till 4,2 miljarder år 2023 och till 6 miljarder år 2026.

Bromma Flyg

Rissne

Skicka eventuella synpunkter till:


Kontakt Reg Sthlm


Kontakt SL

bkiuse-ref-50